Digitalskills.se öppna API

Digitalskills.se öppna API är ett öppet API kopplat till uppdraget från regeringen gällande digitalspetskompetens.

För att använda detta API behöver du ha tillgång till en API nyckel. Du kan begära ut en API nyckel via vår API nyckel sida.

Begär api nyckel